Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Voor het jaar 2017 zijn de tarieven weer vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). 

Op alle behandelingen zijn de Famed betalingsvoorwaarden (indien de factuur via Famed verloopt) of de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 278/2011. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

U kunt de KNMT betalingsvoorwaarden hier downloaden.

 

Eigen risico tandheelkundige zorg

Voor tandheelkundige zorg moeten patiënten soms eigen risico of een eigen bijdrage betalen. Er is daarbij een onderscheid tussen zorg die valt onder de basisverzekering en zorg daarbuiten.
In 2017 is het wettelijk bedrag voor eigen risico € 385,00. Voor jeugdigen onder de 18 jaar geldt dit niet. Patiënten kunnen kiezen voor een hoger eigen risico tot € 500,00, in ruil voor een lagere premie.

Het eigen risico geldt NIET voor de jeugd tot 18 jaar en zorg die wordt vergoed vanuit uw aanvullende tandartsverzekering maar alleen voor de volgende tandheelkundige zorg:

- bijzondere tandheelkunde

- medisch-gecompromitteerden

- chirurgische hulp van specialistische aard

- volledige gebitsprothese


Patiënten die in 2017 nog geen (andere) zorg hebben gekregen en voor wie het eerste bezoek aan een zorgaanbieder een bezoek aan een tandarts, Centrum voor bijzondere tandheelkunde (CBT) of kaakchirurg is, betalen dus eerst het verplichte (en eventuele vrijwillige) eigen risico. Ook als patiënten al andere zorg hebben ontvangen, maar nog niet aan het maximumbedrag van het eigen risico zitten, heeft dit consequenties voor de kosten van een bezoek aan de tandarts of CBT. 

Patiënten met de indicatie bijzondere tandheelkunde, waarbij niet de tandheelkundige situatie bijzonder is, maar de zorg complexer is door het bestaan van een niet tandheelkundige of geestelijke aandoening, dienen de "normale" tandheelkundige zorg zelf te betalen bovenop het eigen risico. 

 

(Wettelijke) eigen risico

Het kan ook zijn dat een patiënt zorg gebruikt waarvoor een (wettelijke) eigen bijdrage geldt. De patiënt betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt mee voor het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. 

 

Rekenvoorbeeld volledige prothese boven en onder:

Prothese kost € 1200,-
Patiënt heeft eigen bijdrage van 25% = €300,00
Patiënt heeft eigen risico van € 385,00
Patiënt betaalt in totaal € 385,00 (eigen risico) + € 300,00 (25% eigen bijdrage) = € 685,00.
Het restant bedrag van € 525,00 wordt vergoed door de basisverzekering. 
(Wanneer u uw eigen risico al heeft 'verbruikt', dan betaalt u uiteraard alleen de 25% eigen bijdrage)

 

Lees de polisvoorwaarden

Voor de tandheelkundige zorg die buiten de basisverzekering valt, geldt geen wettelijk eigen risico of wettelijk bepaalde eigen bijdrage(n). Wel kunnen zorgverzekeraars zelf bepalen voor welke zorg en onder welke voorwaarden zij een eigen bijdrage vragen. Hiervoor verwijzen wij naar uw polisvoorwaarden.